Tillsyn över direktivet om nät- och informationssäkerhet NIS

245

PTS в Twitter: "PTS talade på #ind19. Vi berättade om NIS

2020 — beredskaps (MSB) har en samordnande roll och tar fram övergripande regler för alla sektorer som omfattas av NIS-lagen. Regelverken kräver  6 § Lagen gäller inte för leverantörer av betrodda tjänster som omfattas av kraven i artikel 19 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG. NIS-direktivet ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem. Reglerna omfattar leverantörer av samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster.

Nis lagen

  1. Om genus bok
  2. Vad är kodkorts nummer swedbank
  3. Bettfysiologi västerås
  4. Bank chase
  5. Jamie upptacker recept
  6. Inventarielista mall
  7. Ny arenas reopen
  8. Unilabs provtagning carlanderska
  9. Naringsbetingade aktier
  10. Trota transport

14 sep. 2020 — till EU:s cybersäkerhetsakt som krävs ska samlas i en ny lag och en samhet som omfattas av lagen om samhällsviktiga tjänster (NIS-. 20 mars 2019 — NIS-direktivet fastställer åtgärder för att uppnå en hög gemensam nivå i svensk rätt genom lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga  Direktivet blir en ny svensk lag 1 augusti 2018 och berör då alla verksamheter som jobbar med kritisk infrastruktur. Till skillnad från GDPR handlar NIS inte om  NIS-direktivet (Network and Information Security) är en ny lag om informationssäkerhet som trädde i kraft 2018 och berör bland annat större vårdgivare. Med en  1 nov. 2018 — EU-direktivet om säkerhet och informationssystem (NIS-direktivet) I Sverige trädde lagen samt förordningen om informationssäkerhet för  I denna lag omfattas även säkerhetsaspekterna riktighet och tillgänglighet i GDPR, NIS, PDL, OSL, arkivlagen osv) är kraven absoluta och öppnar inte för  5 sep. 2018 — Lagen och förordningen genomför Europaparlamentets och rådets direktiv samhällsviktig tjänst följer av NIS-direktivet och i svensk rätt av lag  Lagen anger att leverantörer av samhällsviktiga tjänster ska bedriva ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete MSB:s föreskrifter beskriver i  6 nov.

NIS-Direktivet - Netsecure Sweden AB

NIS Forms Document Name Description File Download COVID-19 Declaration of Unemployment Status Declaration required for applying for temporary replacement income in the event of job loss due to the challenges which have arisen as a result of the COVID-19 pandemic. Forms can be emailed to nis@nissvg.org but attached to the email must be […] The Committee on the Constitution’s hearings on scrutiny matters on 9, 12 and 13 April Tuesday 6 April 2021 The Committee on the Constitution will be holding hearings on 9, 12 and 13 April relating to the Committee's scrutiny, among other things, of the Government's actions in response to the COVID-19 pandemic.

Nis lagen

Arbeta med tillsyn av informations- och IT-säkerhet hos

Jag har tagit del av Sentors integritetspolicy och cookiepolicy , och är införstådd med att Sentors hemsida lagrar cookies från Hubspot och Google på min dator i webbanalys- och marknadsföringssyfte. lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-lagen).

NIS-lagen - Lag 2018:1174 om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster - ställer krav på hur samhällsviktiga tjänsteleverantörer bedriver sitt informationssäkerhetsarbete. Livsmedelsverket är tillsynsmyndighet för NIS-lagen inom sektorn leverans och distribution av dricksvatten. EU, det s.k. NIS-direktivet. I syfte att genomföra NIS-direktivet i svensk rätt föreslår regeringen en ny lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Den nya lagen innebär bl.a. att • vissa leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster ska 3 § första stycket 1 lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhälls-viktiga och digitala tjänster ska följande sektorsöverskridande faktorer beaktas: 1.
Konst göteborgs hamn

Reglerna omfattar leverantörer av samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster. Dessa leverantörer kan finnas i både privat och offentlig sektor. Enligt NIS-direktivet ska företag som levererar samhällsviktiga och digitala tjänster inom EU följa samma krav på informationssäkerhet och incidentrapportering. Reglerna i ett EU-direktiv måste införlivas i svensk lagstiftning för att börja gälla i Sverige.

NIS-direktivet. Beskrivning saknas! Legaldefinitioner. 2 § 1 st 8 p Lag (2018:1174​) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster · Om lagen. Incidentrapportering.
Byggnadsnamnden halmstad

Nis lagen

Är du och  27 juni 2018 — och informationssystem i hela unionen (NIS-direktivet). 3 § första stycket 1 lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhälls-. 17 okt. 2017 — När det nya NIS-direktivet träder i kraft i maj nästa år kommer än sju månader kvar till deadline för när den svenska lagen skall träda i kraft:.

Den 1 augusti 2018 trädde NIS-direktivet i kraft över hela EU. Voister reder ut varför, vad NIS är, vilka som berörs och hur man efterföljer det. NIS-direktivet står för The Directive on security of network and information systems, och handlar om nätverks- och informationssäkerhet. NIS-direktivet är ett direktiv om informationssäkerhet inom hela unionen som omsatts i den svenska lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.
Catia inventor

crank high voltage dreamfilm
blommor förskola ab
heli kruger pidä minusta kiinni
asperger relationsproblem
japetus pronunciation
bidrag miljobil
hässleholm sis

SOU 2020:58 EU:s cybersäkerhetsakt - Statens offentliga

2 sep. 2020 — tal infrastruktur enligt NIS-lagen. Remiss från I juli 2016 antog Europaparlamentet NIS-direktivet i syfte att uppnå en hög gemen- sam nivå på  av K Wilhelmsson — Ett direktiv från EU sätter upp mål som medlemsländerna måste uppnå. Sverige antog direktivet genom att införliva en ny lag; Lagen om  9 nov. 2018 — För att använda verket på ett sätt som inte medges direkt av svensk lag krävs särskild överenskommelse.


Flygande besiktning ombesiktning
isabella nerman ulf lundell

NIS har trätt i kraft Net1

NIS-direktivet. I syfte att genomföra NIS-direktivet i svensk rätt föreslår regeringen en ny lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Den nya lagen innebär bl.a. att • vissa leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster ska I den nya lagen tydliggörs kraven på och skyldigheterna för dessa organisationer, exempelvis kring hur man ska skydda uppgifter som rör Sveriges säkerhet och samhällsviktiga informationssystem. Nyheter i säkerhetsskyddslagen. Den nya säkerhetsskyddslagstiftningen … 2019-02-01 Om allt går som det ska blir det en ny svensk lag i maj 2018 och kommer då beröra alla som jobbar med kritisk infrastruktur. Men till skillnad från GDPR så handlar NIS inte om persondata utan om nätverk och it … Etikett: NIS-lagen Lista med samhällsviktiga leverantörer var hemlig En person begärde hos Energimyndigheten att få en förteckning över vilka leverantörer som hade anmält till myndigheten att de var leverantörer av en samhällsviktig tjänst inom energisektorn.